APR Ajans

“Yüz yüze yüzde yüz iletişim” sloganıyla, çağ dışı kalmış, etkisiz iletişim ve reklamcılık anlayışına alternatif olarak günümüz koşullarına ve tüketici profiline uygun, yenilikçi, akıllı, dürüst, enerjik, radikal ve aktif fikirler geliştiren, müşterisine yaratıcı çözümler sunan bir reklam ve halkla ilişkiler ajansıyız.

Image module
Hotspot image
Yüz yüzeYüzde yüziletişim

Biz Kimiz?

Yüz yüze yüzde yüz iletişim” sloganıyla, çağ dışı kalmış, etkisiz iletişim ve reklamcılık anlayışına alternatif olarak günümüz koşullarına ve tüketici profiline uygun, yenilikçi, akıllı, dürüst, enerjik, radikal ve aktif fikirler geliştiren, müşterisine yaratıcı çözümler sunan bir reklam ve halkla ilişkiler ajansıyız.

Hedeflerimiz Nelerdir?

Önümüzde bizi bekleyen birçok proje, hedef ve fikir var. Kısa vadede APR Ajans olarak yaratıcılık, kalite, güvenilirlik, hızlı sorun çözebilme, çözüm üretebilme ve müşteriye odaklılık açısından kendimize rakip görmüyoruz.

Neler Yapıyoruz?

Kurum Kimliği
APR bir markanın en iyi şekilde temsil edilmesi için gereken bütün kurumsal kimlik çalışmalarını oluşturur, yürütür, hızlandırır, şekillendirir.
Marka Yönetimi
APR markaya sahip çıkar ve yoğun rekabet ortamında en doğru yere getirir. Görsel bütünlüğün yanı sıra kurumun felsefesi ve iletişim aktivitelerine de yön verir.
Prodüksiyon
APR, prodüksiyona dair her aşamayla ilgilenir. Markanın en kaliteli en çekici görüntü ve/veya ses düzenine sahip şekilde mecralara çıkmasını sağlar.
Medya İlişkileri
APR, markanın hangi mecrada daha etkili olacağını iyi bilir, bu konu üzerinde hep çalışır ve araştırır, markanın medya ile ilişkilerini ve medya planlamasını bilimsel ve istatistiki verilere dayanarak uzun vadede etkili olacak bir şekilde düzenler.
Etkinlik ve Sponsorluk Yönetimi
APR, her türlü organizasyon işinde, mekan seçiminden zamanlamaya, konuk listesi ve davetiyelerden promosyon malzemelerine kadar hiçbir detayı atlamadan her ayrıntıyla bire bir ilgilenir.
Sosyal Sorumluluk İletişimi
APR, hem gündem yaratacak hem de hizmet verdiği kurumun iş hedefleriyle örtüşecek sosyal sorumluluk projeleri üretir, planlar, uygular ve kamuoyuna aktarır.
Pazarlama Yönelimli Halkla İlişkiler
APR, yaptığı çalışmalarla, kurumun sunduğu ürün ve hizmetlerin özellikleri ve rakip ürünlerden farkının neler olduğunu hedef kitleye en doğru şekilde anlatarak, kurum ve ürünleri hakkındaki tanınırlık ve beğeniyi artırmayı hedefler.
Sosyal Medya Yönetimi
APR, bir sosyal medya ajansı olarak markanıza uygun sosyal medya stratejisinin çıkartılması ile başlayan süreçte markanıza en uygun sosyal medya kanalları için içerik üretimi, yönetimi ve dağılımını en iyi şekilde sağlar.
Basılı Yayın Araçları
APR, potansiyel müşterilerin ilk kez gördükleri bir şeyden ilk 3 saniye içerisinde etkilenmeleri ve beğenmeleri durumunda, ilerleyen zamanlarda da en az 80% oranında beğenilerinin devam edeceğini bilerek hareket eder. Yaptığı tüm reklam tasarımlarını bu etkiyi yaratabilmek için özenle hazırlar. Gazete, dergi ve diğer süreli/süresiz yayın araçlarında müşterisi için en etkili olacak reklamları hedef kitlenin beğenisine sunmak için çalışır.

Kaliteli işler, işini severek yapan ellerden çıkar.

Neredeyiz?

  • Telefon
  • Email
  • Adres
Image module